Entra | Registra't

Joanot Martorell neix a València, possiblement al voltant de l'any 1410. Fou fill d'una família de la petitat noblesa valenciana lligada a la cort reial de Martí l'Humà. L'avi, Guillem Martorell, va ser senyor de Murla i va ocupar diferents càrrecs importants. El pare, Francesc Martorell, també va exercir d'uixer d'armes i de batle de Cullera, entre altres encàrrecs reials. Amb la mort del seu pare el 1435, Joanot pren possessió dels béns de la família que veurà augmentar encara més després de la mort de la seva àvia parterna, Beatriu. Però Joanot Martorell no té els oficis i el prestigi dels seus predecessors, i comença la decadència de la nissaga. 

El 2 de gener de 1460, Martorell va començar la redacció de Tirant lo Blanc, que es publicaria finalment a València l'any 1490. L'obra anava dedicada a l'infant Ferran de portugal, «rei espectant», ger,à de Pere el Conestable, «rei dels catalans». L'any 1464 Joanot va empenyorar el manuscrit del Tirant a Galba a canvi de 100 reals i, un any després, el seu germà Galceran el va reclamar perquè es tractava d'un bé de l'herència de Joanot. Gràcies a aquest fet sabem que l'escriptor morí el 1465, problablement a València.