Entra | Registra't

Mercé Viana és llicenciada en Filosofia i CCEE. Té la suficiència investigadora per la Universitat de València. Experta Universitaria en Didàctica de la llengua per la Universitat Complutense de Madrid.
Ha treballat en tots els nivells educatius i s’ha dedicat a la Formació del professorat fins el 2007. Actualment compagina la creació literària amb la recerca didàctica.
Ha estat guardonada amb diversos premis d’Innovació Educativa de la Conselleria de Cultura, dues beques literàries de la Diputació de València i diferents premis literaris: Vila Benetússer, La Forest d’Arana, Vicent Silvestre de la Ciutat d’Alzira, Carmesina, Samaruc, Ciutat de Paterna…
Té publicades més de cent obres de literatura infantil, juvenil i poesia, així com més de seixanta publicacions de caire pedagògic entre llibres, quaderns i articles.
Ha format part de Moviments de Renovació Pedagògica (Moviment Freinet) des de 1970. També ha sigut directora de la revista pedagògica ESPAIS DIDACTICS. Ha participat en programes de ràdio i ha impartit nombrosos cursets de formació i ponències diversos a València, Canàries, Ciudad Real, Galícia, Andalusia, Vitòria, etc sobre temes relacionats amb la didàctica de la llengua o sobre creació literària.
Entre les editorials amb les que treballa podem citar a Voramar, Abril, Biblioteca Valenciana de la Generalitat Valenciana, Bromera, Bullent, Brosquil, Bruño, Edelvives, JJ/2, Dylar, Marfil, Planeta&Oxford, Tàndem…